Przejdź do treści

Koszty

Koszty Rowerowej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę

1.    Opłaty za uczestnictwo w Pielgrzymce:

 

·      Dzieci (do 16 roku życia) – 120 zł

·      Młodzież (od 16 do 18 roku życia) – 180

·      Dorośli220

 

2.    Opłaty dokonuje się w zakładce – ZAPISY

 

3.    W ramach opłaty pielgrzymkowej każdy uczestnik otrzymuje:

 

·      Pakiet pielgrzyma (Kamizelkę odblaskową, przypinkę, obrazek, różaniec, inne przygotowane gadżety),

·      Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obowiązuje od dnia rozpoczęcia pielgrzymki do jej zakończenia,

·      W godzinach południowych drugiego i trzeciego dnia, ciepły posiłek przywieziony przez catering,

·      Pieczywo rano i wieczorem,

·      Transport bagażu na czas trwania Pielgrzymki,

·      Transport roweru z Częstochowy do punktu rozpoczęcia Pielgrzymki,

·      Nocleg zorganizowany w szkole, remizie lub innym pomieszczeniu,

·      Podstawowe leki i pomoc medyczną,

·      Towarzystwo samochodu technicznego i „sanitarki” w czasie Pielgrzymki

·      Rower zastępczy na czas naprawy swojego roweru,

·      Dostęp do „mobilnego sklepiku”

 

4.    Opłaty dodatkowe:

 

·      Opłata za autokar powrotny do miejscowości, z której wyruszyła grupa.

·      Opłata z koszulkę pielgrzymkową  

 

5.    Opłata pielgrzymkowa, opłata za autokar, opłata za koszulkę nie podlega zwrotowi.