Przejdź do treści

Regulamin zapisów

Regulamin zapisów
na Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Tarnowskiej na Jasną Górę

§1
Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl jest oficjalną stroną internetową dotyczącą zapisów na Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Tarnowskiej na Jasną Górę.
 2. Konto bankowe o numerze: 58 1240 1910 1111 0011 2583 6541 jest subkontem organizacyjnie przypisanym do Diecezji Tarnowskiej, która to jest właścicielem tego konta.

§2
Kontakt

 • Adres: Diecezja Tarnowska, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
 • Adres e-mail: [email protected]
 • Numer telefonu Biura Pielgrzymkowego: +48 530 074 463 lub 519 188 845
 • Numer rachunku bankowego Subkonta Pielgrzymkowego: 
  Bank Pekao 58 1240 1910 1111 0011 2583 6541
 • Pielgrzym może porozumiewać się z Biurem Pielgrzymkowym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie o dowolnej porze dnia. W przypadku braku odbioru połączenia, Biuro oddzwania.

§3
Zapisy

 • Zapisy odbywają się tylko w formie online za pomocą strony https://rowerowapielgrzymkatarnowska.pl/
 • Zapisy odbywają się w dniach 15 maja – 15 lipca 2024.
 • Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu osób
 • Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki oraz otrzymuje gwarancję noclegu oraz miejsca powrotnego autokarem.

§4
Wpisowe

 1. Opłaty za uczestnictwo w Pielgrzymce:
 2. Dzieci (do 16 roku życia) – 120 zł
 3. Młodzież (od 16 do 18 roku życia) – 180
 4. Dorośli220
 5. W ramach opłaty pielgrzymkowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • Pakiet pielgrzyma (Kamizelkę odblaskową, przypinkę, obrazek, różaniec, inne przygotowane gadżety),
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obowiązuje od dnia rozpoczęcia pielgrzymki do jej zakończenia,
 • W godzinach południowych drugiego i trzeciego dnia, ciepły posiłek przywieziony przez catering,
 • Pieczywo rano i wieczorem,
 • Transport bagażu na czas trwania Pielgrzymki,
 • Transport roweru z Częstochowy do punktu rozpoczęcia Pielgrzymki,
 • Nocleg zorganizowany w szkole, remizie lub innym pomieszczeniu,
 • Podstawowe leki i pomoc medyczną,
 • Towarzystwo samochodu technicznego i „sanitarki” w czasie Pielgrzymki
 • Rower zastępczy na czas naprawy swojego roweru,
 • Dostęp do „mobilnego sklepiku”
 • Opłaty dodatkowe:
 • Opłata za autokar powrotny do miejscowości, z której wyruszyła grupa.
 • Dla chętnych opłata za specjalną koszulkę pielgrzymkową.
 • Opłata pielgrzymkowa, opłata za autokar i koszulkę uiszczana jest podczas rejestracji internetowej.
 1. Opłata pielgrzymkowa, opłata za autokar, opłata za koszulkę nie podlegają zwrotowi.

§5
Zapisy osób nieletnich

 1. Zapis osoby do 16 roku życia, dokonuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 2. Osoby do 16 roku życia, pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej/rodzica lub opiekuna prawnego, który bierze całkowitą odpowiedzialność w czasie całej pielgrzymki i czuwa nad ich zachowaniem.
 3. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego lub rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki.
 4. Nieletni powyżej 16 roku życia, może zapisać się na Pielgrzymkę pod warunkiem, że prześle do biura pielgrzymkowego przez stronę internetową pielgrzymki, zgodę na udział nieletniego w pielgrzymce, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
 5. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

§6
RODO i Polityka prywatności

 1. Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line zapoznaje się i akceptuje zasady RODO i Polityki prywatności. Zasady RODO i Polityki prywatności są dostępne pod linkiem: https://rowerowapielgrzymkatarnowska.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

§8
Warunki rezygnacji, tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres Biura Pielgrzymkowego.
 2. Reklamację można wysłać na adres: Diecezja Tarnowska, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Pielgrzyma składającego reklamację, oraz żądanie Pielgrzyma w związku ze zwrotem całości lub części wpłaconej ofiary.
 4. Biuro Pielgrzymkowe ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Pielgrzyma uznano za uzasadnione.
 5. Zwrócenie ofiary, pomniejszonej o pobraną przez system tPay prowizję, jest możliwe tylko do 10 maja 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zwrócenie ofiary, ze względu na wykorzystanie zgromadzonych środków w związku z kosztami organizacyjnymi.